Sevgiyle bilginin buluştuğu yer...
BİLİYOR MUYDUNUZ ?


ÖTS (Öğrenci Takip Sistemi)

Veli girişi için burayı tıklayınız. Öğretmen girişi için burayı tıklayınız.

Eğitim süreci insanın doğumu ile başlayıp ölümüne kadar devam edecek olan bir süreçtir. Örgün eğitim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin hayata hazırlanması ve başarılı bir şekilde yetişmesi okulun en önemli hedefidir. Bu nedenle öğrencilerin "takip" edilmesi bu faaliyetin verimliliğini artıran en temel güçlerdendir. Öğrenciyi rahatsız edecek, onda baskı unsuru oluşturacak bir takip değilde onları başarıya yönlendiren ve bu hususta iradelerini kullanmaya teşvik eden bir takip sistemi öğrenci, öğretmen ve velinin işini kolaylaştıracaktır. Sınıf ve branş öğretmenlerimiz, internet ortamındaki bilgi havuzumuza, öğrencimizin bir hafta içerisinde öğrendiği konuları, bu derslerdeki performansını, okul içerisinde sergilediği davranışları ve hafta sonu ev ödevleri hakkında veriler girerek Öğrenci Takip Sistemi'ni işletirler. Oldukça detaylı olan bu sistemin öncelikli hedeflerini ve faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Problemlerin Vaktinde Teşhisi

Öğrenci Takip Sistemi sayesinde hem okul hem de aile, öğrencinin ders ve davranış grafiğini her hafta düzenli olarak görme imkanını elde etmektedir. Böylelikle Öğrenci Takip Sistemi, eksiklerin telafisi, yanlışların düzeltilmesi ve sürecin doğru yönetilmesi için öğrenciye imkân sağlar.

Öğrencinin Tanınması

Öğrenci Takip Sistemi'ndeki bilgilendirme raporları, öğrencimizin hangi derste ya da alanda daha yetenekli olduğunu görmemizi sağladığı gibi, çocuğumuzun desteklenmesi gereken yönleri hakkında da bize ipuçları verir.

Öğretmen Veli İletişimi

Bir iletişim aracı olarak Öğrenci Takip Sistemi, öğretmenlerimiz tarafından velilerimize yollanan bir mektup niteliğindedir. Gündelik hayatın koşuşturması içinde öğretmenini her hafta ziyaret edemeyen velilerimiz için bir görüşme yöntemidir. Veliler kendilerine özel şifre ile internet üzerindende bu bilgilere her an ulaşabilirler.

Ödev Sorumluluğu

Hafta sonu ödevlerinin Öğrenci Takip Sistemi'ne kaydedilmesi, ödevlerin unutulması veya kaybolması gibi aksaklıkları azaltır. ÖTS'nin internet ortamında görülebilmesi, böylesi durumlarda ödevlere ulaşmayı kolaylaştırır.

Sosyal, Kendini İfade Eden Bir Nesil Yetiştirme

Sosyal etkinliklere katılan ve sorumluluk alabilen öğrencileri nazara veren Öğrenci Takip Sistemi, çocuklarımızı 'çok yönlü' olmaya teşvik eder. Çünkü günümüz dünyasında bilgiyi ezberleyenler değilde bilgiye ulaşma yollarını bilip bu bilgiyi yorumlayarak insanlığın faydasına yeni bilgiler üretenler yön vermektedirler.

Objektif ve Detaylı Veli Bilgilendirmesi

“Çocuğunuz zeki, fakat çalışmıyor!” ya da “Aslında biliyor, fakat aktaramıyor.” gibi soyut tanımlamaların yerini, Öğrenci Takip Sistemi'nde öğrencinin dersine giren tüm öğretmenlerin verdiği bilgiler, yaptığı gözlemler; veliye öğrencisi hakkında daha objektif ve detaylı bilgilerin verilmesini sağlar. Veli görüşmelerimizde yararlanacağımız en önemli döküman öğrencimizin ÖTS raporlarıdır.

Arşiv Oluşturma

Öğrenci Takip Sistemi sayesinde, kitap okuma, deneme sonuçları, tebrikler ve uyarılar gibi öğrencimizin geçmiş yaşantısındaki performansı kayıt altına alınmış olur. Öğrencimizin bir üst sınıfa, dolayısıyla da yeni öğretmenlere devri yapılırken, kaydedilmiş bu bilgilere oryantasyon süresini kısaltmak amacıyla müracaat edilir.