Sevgiyle bilginin buluştuğu yer...
BİLİYOR MUYDUNUZ ?

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

Öğretmen girişi için burayı tıklayınız. Ayrıca ÖTS programının anasayfasından da programa erişebilirler.

Veliler ÖTS Programındaki CekODS menüsünü kullanarak raporlara erişebilirler..

Ölçme ve Değerlendirme "360° Sınav Sonuç Bilgileri" Açıklamaları

Coşkun Eğitim Kurumları Ölçme ve Değerlendirme Programı öğrencimizin eğitim ve öğretim etkinliklerin izleme, değerlendirme ve varsa eksiklikleri tamamlama amacıyla, (Y)azılıya (H)azırlık (S)ınavı ve (S)eviye (B)elirleme (S)ınavı sonuçlarını ayrıntılı olarak paylaşmayı amaçlamaktadır.

360°lik sınav analizi ile öğrencimizin sınavlardaki sürecini izleyebilecek ve gelecek adına telafi etmesi gereken kazanımları takip edebileceksiniz.

Karne Aktif Sınav Bilgileri ve Arşiv Sınav Bilgileri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

1) Aktif Sınav Bilgileri

A)Sayısal Bilgiler

 • Puanı / Kazandığı Okul / Yanlışlar Boş Bırakıldıysa Puanı
 • Toplam Net Sayısına göre Sınıf / Okul / CEK Sıraları
 • Branşa ait soru sayısı / Doğru Sayısı / Yanlış Sayısı / Net Sayısı
 • Branşa ait Sınıf Ortalaması / Okul ortalaması / CEK Ortalaması
 • Branşa ait Standart Sapma / Net Sayısının Yüzdelik değeri / Yorum
 • Doğru cevaplar / Öğrencinin Verdiği Cevaplar

B) Kazanım Bilgileri

Uygulanan sınav da branşlara ait elde edilmesi kazanımlardan, öğrencimizin belli bir başarı oranını aşamayan kazanımlarının;

 • Soru Numaraları
 • Kazanım Adı verilmektedir.

Uygulanan sınavda, öğrencimizin hangi kazanımları tekrar etmesi gerektiği bilgisini, yanlış ya da boş bırakınla soruyu da inceleyerek elde edebilirsiniz.

2) Arşiv Sınav Bilgileri

 • A: En son uygulanan sınava kadar ki sınavlarının adı, tarihi ve netleri verilmektedir.
 • B: A maddesindeki sayısal veriler grafik olarak ifade edilmiştir.
 • C: YHS ve SBS netlerinin grafik gösterimi verilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

Öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini izleme faaliyetlerimiz yeni MEB Ders Programları ve MEB Seviye Belirleme Sınavları ile yeni bir anlam kazanmış bulunmaktadır.

Öğrenin sürecinde yapılan tüm ölçme ve değerlendirme işlemlerinde alınan puanların öğrenci, öğretmen ve veli için, "… puan aldın." demenin ötesinde anlamlı olması gerekmektedir. Genel değerlendirmeden daha ziyade öğrenciye özel değerlendirme yapılması uygun olmaktadır.

Bu çerçevede, ders programındaki kazanımların elde edilme seviyelerinin düzenli ve sık aralıklar ile ölçülmesi, değerlendirme sonucuna göre öğretmen, öğrenci ve velinin yapması gerekenlerin raporu alınması gerekmektedir.

Haftalık Kazanım Sınavları ve Seviye Belirleme Sınavları ile o sınav dönemine ait kazanımların elde edilme seviyeleri, diğer bir deyişle kazanımların davranış haline ne kadar dönüştürüldüğü,

 • Öğrenci
 • Şube
 • Sınıf
 • Okul
 • Kurum
bazında raporlanmaktadır.

Raporlar, desteklenmesi gereken kazanımlara göre etüt sınıfların oluşturulmasını, öğrenciye özel ödevlendirmeler yapılmasını, branşların sınav sorularını analiz etmesini, özetle ormanı görürken ağaçları fark etmemizi sağlamaktadır.

Bu raporlar sınav haftasında ayrıntılı bir karne ile veliler ile paylaşılmaktadır.